O Podjetju

Vse se je začelo leta 2005. Cilj podjetja je bil ponovno uveljaviti vlogo konoplje v kulturi človeštva. Ustanovitelj Tomaž Sušnik je želel hranilne, terapevtske, konstrukcijske in druge prednosti industrijske konoplje postaviti v ospredje ter omogočiti dostopnost le-teh v Sloveniji in tujini. Za poslanstvo smo si zato postavili širjenje znanja o konoplji, ozaveščanje javnosti in vzpostavitev predelovalne verige.

Začeli smo s trgovino in s tem s prodajo proizvodov drugih proizvajalcev. Postopno se je naše podjetje začelo širiti in se ukvarjati z lastno ekološko pridelavo prehranskih izdelkov. Leta 2015 smo ustanovili tudi prvi obrat za predelavo konopljinih vlaken v Sloveniji v naselju Kapla v Savinjski dolini.

Svoje delovanje utemeljujemo na načelih trajnostnega razvoja in ekološke predelave ter ozaveščamo širšo javnost o vsestranski rabi konoplje. Konopljarna se s svojimi zaposlenimi in poslovnimi partnerji vključuje v mrežo, v kateri različne tuje organizacije, društva in inštituti s podobnimi cilji delujejo za razvoj področij konopljarstva.

Preberite si članek na student.si

Konopljarna Hannah biz se ponaša s široko paleto dejavnosti in produktov lastnega razvoja. Obrati so tehnološko opremljeni za predelavo konopljinih semen, seme, ki ga odkupujemo kot surovino za predelavo pa je slovenskega in francoskega porekla. Ostale surovine, ki jih odkupujemo so prav tako slovenskega in tujega izvora. Konoplja izkazuje velik potencial za okrepitev gospodarstva zato želimo pri nas vzpostaviti celotno pridelovalno in predelovalno verigo. Zavzeto se trudimo tudi na področju sodelovanja in svetovanja pridelovalcem in podjetnikom. Vedno smo odprti za nova povezovanja in sodelovanja, dobrodošla bodo vaša povpraševanja po znanju in proizvodih! Veselimo se skupne poti negovanja zemlje in družbe!

Možnosti sodelovanja

Podjetje ima vse od svoje ustanovitve izredno pomembno vlogo pri širjenju pridelave in predelave, saj je odvisno od širšega razvoja ukvarjanja s konopljo in njene percepcije v družbi, ki jo hkrati pomaga spreminjati in vzpodbuditi. Zaposleni s svežino in visoko kvalificiranostjo skupaj ustvarjajo uspešne projekte in kontinuirano zanesljivost delovanja ter prisotnost na trgu z visokokakovostnimi ekološkimi proizvodi lastne proizvodnje ter proizvodi slovenskih in tujih proizvajalcev.

Na konopljarno se lahko kot pridelovalec obrnete za nakup semena, ki so primerne za setev v Sloveniji in katere posevek bi bil potencialno primeren za odkup s strani Hannah biz. Naša semena niso tretirana, kar pomeni, da niso obdelana s pesticidi z namenom zaščite rastline pred škodljivci, saj je industrijska konoplja zelo odporna proti škodljivcem. Od naših poslovnih partnerjev pričakujemo, da so vključeni v sistem ekološke pridelave in predelave in ustreznih nadzornih mrež.

Ker konoplja izkazuje velik potencial za okrepitev gospodarstva, si želimo na območju Slovenije vzpostaviti celotno pridelovalno in predelovalno verigo, podjetje zavzeto deluje tudi na področju sodelovanja in svetovanja pridelovalcem ter podjetnikom, ter išče načine za dodajanje in vključevanje členov v verigo.

Pišite nam! info@hannah-biz.si

Certifikati

Konopljarna Hannah biz preko svojega delovanja prispeva k implementaciji načel trajnostnega gospodarjenja v slovenskem prostoru ter svojim kupcem ponuja ekološke proizvode, proizvedene v obratih z lastno tehnologijo in združevanjem različnih vej znanja konopljarstva. Predelovalni procesi so vključeni v nadzorni sistem z namenom zagotavljanja varnosti, kakovosti in ekološkosti proizvodov, prav tako tudi surovine dobaviteljev. Konopljarna je vključena v postopke certifikacije procesov ekološke pridelave ter predelave kmetijskih pridelkov in živil, ki jih izvaja Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM (IKC UM). Že vrsto let vzdržuje standarde, ki brezkompromisno kronajo naše poslanstvo še z vključenostjo v uradni preveritveni mehanizem.

Certifikat SI–EKO–002 zagotavlja in potrjuje, da konopljarna izpolnjuje sledeče zahteve:

 • izdelavo živil iz ekološko pridelanih sestavin (95 %) z uporabo le dovoljenih neekoloških sestavin kmetijskega izvora in le dovoljenih dodatkov in pomožnih tehnoloških sredstev (priloga VIII, IX Uredbe 889/2008),
 • prepoved uporabe gensko spremenjenih organizmov (pisno potrdilo dobavitelja),
 • ločen prevzem ekoloških sestavin z ustreznimi spremljajočimi dokumenti,
 • ločena predelava in priprava ekoloških proizvodov od konvencionalnih,
 • ločeno skladiščenje ekoloških proizvodov,
 • pravilno označevanje,
 • natančna in jasna dokumentarna evidenca.

HACCP certifikat, ki ga izdaja SIQ (Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje) zagotavlja in potrjuje, da konopljarna izpolnjuje sledeče zahteve:

 • zagotavljanje varnosti in kakovosti živil skladno z uredbo 178/2002 in smernicami Codex Alimentarius
 • vodenje spremljajočih higienskih programov v skladu z dobrimi praksami

ORGANIC certifikat, ki ga izdaja Ecogea, zagotavlja:

 • BIO kakovost kozmetičnih izdelkov in sestavin z ustreznimi spremljajočimi dokumenti
 • točno navajanje količine ekoloških sestavin na embalaži
 • pravilno označevanje