Zakaj sejati konopljo

sejati

Konoplja je rastlina, ki je nezahtevna za vzgojo, če so izpolnjeni pogoji, kot so čista, neonesnažena tla s kemičnimi pripravki (pesticidi in herbicidi), ter normalno prehranjena tla.

Zato je konoplja:

 • Idealna rastlina za pridelavo, saj so za predelavo primerni vsi njeni deli (seme, vlakna, slama, cvet, listi …).
 • Konoplja je primerna za gojenje v monokulturi. Bolj priporočljivo je vključevanje konoplje v kolobar, saj uspeva za vsemi poljščinami.
 • Prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa – ekološka rastlina.
 • Rast konoplje izboljšuje kakovost tal, saj razvejan in trden koreninski sistem vrača organsko snov in zadržuje vodo. Konoplja, kot predposevek, čisti prst težkih kovin ter drugih neželenih kemičnih snovi.
 • Globok koreninski sistem omogoča črpanje vode iz precejšnjih globin. Konoplja zato zelo dobro, v primerjavi z drugimi poljščinami, kot sta koruza in pšenica, prenaša sušo in da pridelek tudi v sušni sezoni.
 • Kultura v celotnem ciklu rasti ne zahteva fitofarmacevtskih pripravkov (fungicidov, insekticidov, herbicidov) – ekološka rastlina.
 • Konoplja po vzklitju zelo hitro prekrije tla in zaduši vse škodljive pleveli, zato kultura ne zahteva uporabe herbicidov.
 • Posevki konoplje akumulirajo več energije, kot drevesa; zato je konoplja idealna rastlina za pridobivanje celuloznih vlaken. En hektar konoplje nadomesti 4 hektarje dreves, ki bi jih porabili za pridelavo vlaken.
 • Gojenje konoplje zahteva vložek časa predvsem v času setve in žetve, medtem ko v sami rasti praktično ne zahteva nobenih del.
 • Konoplja in izdelki, nastali iz nje so biološko razgradljivi ter se tako lahko reciklirajo.
 • Je vir hrane za živali in ljudi ter surovina za izdelavo vrvi in tkanin. Poleg tradicionalne uporabe pa je konoplja tudi surovina za izdelavo naravnih gradbenih materialov, kot so konopljin beton in izolacija.
O konoplji

Konoplja izvira iz območja severozahodne Himalaje, ki sega tja do Aralskega jezera in Kaspijskega morja. [...]

Zakaj sejati konopljo

Konoplja je rastlina, ki je nezahtevna za vzgojo, če so izpolnjeni pogoji, kot so čista, [...]

Pridelovanje konoplje

Konoplja uspeva v podobnih rastnih razmerah kot koruza. Najbolj optimalna so globoka, zračna in srednje [...]